Inspektor ds. kontroli w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem w Wydziale Inspekcji (Opole) - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Inspektor ds. kontroli w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem w Wydziale Inspekcji (Opole)
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-09-27
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 3468 z dnia 14 września 2016 r.

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Oferty do 27 września 2016

wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Opolski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor

ds. kontroli w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem

w Wydziale  Inspekcji

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:                          ADRES URZĘDU:

Opole                                                                          Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

                                                                                  ul. Nysy Łużyckiej 42

                    45-035 Opole

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu.

2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

3. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

4. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

5. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

6. Zagrożenie korupcją.

7. Korzystanie z samochodu służbowego i środków komunikacji publicznej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy:  zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, polach brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie prac inspekcyjno-kontrolnych, rejestrowanie i interpretacja tych prac, które dot. całokształtu zagadnień związanych z ochroną powietrza przed zanieczyszczeniem w nadzorowanych zakładach, a w szczególności prowadzenie kontroli w zakładach oraz sprawdzanie prawidłowości prowadzenia procesu inwestycyjnego w celu sprawdzenia dotrzymywania obowiązków wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony powietrza.
 • Przestrzeganie i prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem właściwych metod prowadzenia pomiarów emisji i imisji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w celu otrzymania wiarygodnego wyniku pomiaru umożliwiającego przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie dotrzymywania warunków określonych w przepisach prawa i decyzjach administracyjnych.
 • Opracowywanie wniosków z przeprowadzonych prac kontrolno-pomiarowych i inspekcyjnych,  zarządzeń pokontrolnych, decyzji administracyjnych, projektów wystąpień do organów Prokuratury oraz Sądów Rejonowych; interpretowanie wyników pomiarów emisji i imisji; współpraca z organami samorządowymi w zakresie ochrony powietrza  w celu oceny prawidłowości funkcjonowania przepisów ochrony środowiska.
 • Sprawdzanie poprawności decyzji udzielających pozwolenia  na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w ramach kontroli podmiotów gospodarczych w celu wyeliminowania niezgodności z przepisami prawa.
 • Przygotowywanie projektów dokumentów administracyjnych w tym: projektów decyzji nakładających kary pieniężne za nieprzestrzeganie warunków użytkowania środowiska  oraz dotyczących kosztów kontroli w zakresie  ochrony powietrza w celu prowadzenia egzekucji należności przez służby finansowe WIOŚ.
 • Przygotowywanie projektów dokumentów pokontrolnych w celu wyegzekwowania od podmiotów oraz organów administracji przestrzegania przepisów prawa a w stosunku do podmiotów również obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych.
 • Weryfikacja rocznych raportów emisji CO2 w celu sprawdzenia poprawności raportu do uczestnictwa podmiotu we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska, chemia
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji i przepisów wykonawczych
 • Znajomość ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i przepisów wykonawczych
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.12.2006r. 1907/2006 REACH
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o Planowaniu przestrzennym, Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach i przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową i przepisów wykonawczych
 • znajomość technik i technologii stosowanych w procesach oczyszczania gazów odlotowych
 • znajomość podstawowych procesów związanych z emisją pyłów i gazów do środowiska
 • dyspozycyjność
 • komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie:  wyższe - inżynieria środowiska, ochrona środowiska, chemia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zapis w życiorysie lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27 września 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Nysy Łużyckiej 42

 45-035 Opole

INNE INFORMACJE:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  "Nabór - Inspektor ds. powietrza– Opole".
 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne  drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2000,00 zł
 • Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06,  77 453-00-69 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 3468 z dnia 14 września 2016 r

 • Data ogłoszenia: 14 września 2016
 • Data wyniku: 07 listopada 2016
 • Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska: inspektor

Nazwa urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu ul. Nysy Łużyckiej 42 45-035 Opole

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Joanna Grabelus, Izbicko

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 1006

Data wytworzenia: 2016-09-13 14:56:24
Data publikacji: 2016-09-13 15:19:54
Ostatnio aktualizował(a): Myszkiewicz Michał
Data ostatniej zmiany: 2016-11-07 15:50:48

Historia zmian artykułu:
2016-11-07 15:50:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.