Kompetencje - WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu realizuje zadania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska wynikające w szczególności z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 1688 z późn. zm. )

Do zadań wojewódzkiego inspektoratu w szczególności należy:

 1. prowadzenie działalności kontrolnej, w tym także kontrola działalności zakładów będących potencjalnymi źródłami poważnych awarii i nadzór nad usuwaniem skutków tych awarii,
 2. kontrola oddawania do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 3. przygotowywanie decyzji administracyjnych i zarządzeń pokontrolnych,
 4. prowadzenie postępowania administracyjnego w związku z naruszeniem warunków ochrony środowiska oraz postępowania egzekucyjnego,
 5. opracowywanie wojewódzkich programów Państwowego Monitoringu Środowiska oraz wykonywanie zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, określonych w wieloletnich programach PMŚ przez Głównego Inspektora dla województwa opolskiego,
 6. koordynacja działań wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa,
 7. gromadzenie wyników pomiarów stanu środowiska uzyskiwanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
 8. analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych danych oraz sporządzanie okresowych ocen stanu środowiska w województwie,
 9. sporządzanie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych przeznaczonych do wykorzystania przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, a także do informowania społeczeństwa o stanie środowiska,
 10. przedkładanie Głównemu Inspektorowi informacji o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska na obszarze województwa za dany rok,
 11. pobieranie próbek oraz wykonywanie badań i pomiarów na potrzeby prowadzonych kontroli, działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii, a także na rzecz monitoringu środowiska oraz na zlecenie klienta zewnętrznego,
 12. wdrażanie nowych metod analitycznych i systemów pomiarowo-kontrolnych,
 13. udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i badaniach porównawczych w zakresie prowadzonych przez laboratorium analiz i badań,
 14. doskonalenie wdrożonego w laboratorium Systemu Zarządzania Jakością.
 15. udostępnianie informacji o środowisku zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 16. realizacja zadań obronnych, a na czas "W" dodatkowo realizacja planu operacyjnego dla województwa opolskiego.
 17. Wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof
Opublikował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Liczba wyświetleń: 2296

Data wytworzenia: 2014-11-18 23:04:27
Data publikacji: 2014-11-18 23:04:32
Ostatnio aktualizował(a): Myszkiewicz Michał
Data ostatniej zmiany: 2017-02-28 09:58:17

Historia zmian artykułu:
2017-02-28 09:58:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-10-11 14:26:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-04-20 16:45:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2015-03-31 14:00:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v4
2014-11-21 20:45:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.4
2014-11-19 13:25:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.