Nabór na stanowisko Analityk ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Nabór na stanowisko Analityk ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-05-25
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaAnalityk
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

Analityk ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku

w Laboratorium 

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób oraz Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Środowiska

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 0,75

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobieranie próbek w celu wykonania badań fizycznych, chemicznych i biologicznych.
 • Wykonywanie pomiarów w terenie w celu ilościowego określenia zawartości substancji lub energii wprowadzanych do środowiska, w tym pomiary w środowisku hałasu od instalacji i hałasu komunikacyjnego.
 • Sprawdzanie i weryfikowanie wyników uzyskanych w trakcie przeprowadzania badań w celu dostarczenia miarodajnych i rzetelnych wyników  oraz obliczanie niepewność pomiarów w celu określenia wielkości rozrzutu wielkości mierzonej.
 • Wykonywanie obowiązków związane z walidacją lub potwierdzeniem, że stosowane metody analityczne są stabilne i odpowiednie do zamierzonego zastosowania.
 • Sprawdzanie i wykonywanie konserwacji i regulacji powierzonego wyposażenia laboratorium w celu zapewnienia wysokiej jakości wyników badań.
 • Wykonywanie obowiązków służbowych, z tytułu pełnienia dyżuru w dniach wolnych od pracy (na wypadek akcji związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom) w celu pobierania prób i wykonania pomiarów.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

1. Nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury)

2. Praca w trudnych warunkach (narażenie na substancje chemiczne np. stężone kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne)

3. Wysiłek fizyczny

4. Manualne pobieranie próbek wód, ścieków, gleb, obsługa urządzeń do badań parametrów środowiska ogólnego.

5. Praca w terenie i w siedzibie Urzędu.

6. Korzystanie z samochodu służbowego.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy:

- zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

- urządzenia pomiarowe – pehametr, konduktometr, tlenomierz, waga laboratoryjna,  przewoźne laboratorium do pomiarów hałasu w środowisku.

Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

niezbędne:

 • wykształcenie: Średnie – kierunek : ochrona środowiska, chemia, elektryka, elektronika

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza specjalistyczna z zakresu pobierania próbek środowiskowych do badań fizyko-chemicznych i biologicznych,
 • wiedza specjalistyczna z zakresu pomiarów substancji lub energii wprowadzanych do środowiska (imisji, emisji do powietrza,  pól elektromagnetycznych, innych badań środowiska ogólnego),
 •  wiedza specjalistyczna z zakresu technik analitycznych oraz statystyki laboratoryjnej,
 • znajomość programu komputerowego MsExcel,
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B

 

wymagania dodatkowe :

 • Wykształcenie wyższe – kierunek : ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, elektronika, elektrotechnika
 • szkolenie z zakresu stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17025

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • zapis w życiorysie lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17025

 

Termin składania dokumentów: 

25-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole
 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór na stanowisko: Analityk". Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne  drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatkami/kandydatami do pracy.

Wzór oświadczeń do pobrania na stronie: bipwios.e-wojewoda.pl w zakładce oferty pracy/procedura naboru

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1500 zł

W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów w siedzibie WIOŚ w Opolu (pok. 212). Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 453-99-06,  77 453-00-69 lub 77 402-11-51.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 181148

Data ukazania się ogłoszenia: 19-05-2016

Na stanowisko: Analityk

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu,
ul. Nysy Łużyckiej 42, 45 – 035 Opole

 

Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku:
10-06-2016
Wybrany kandydat: Piotr Zgolak, Sieradz

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata
Opublikował(a): Klysek Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1049

Data wytworzenia: 2016-05-18 13:45:58
Data publikacji: 2016-05-18 13:46:51
Ostatnio aktualizował(a): Klysek Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2016-06-10 14:42:29

Historia zmian artykułu:
2016-06-10 14:42:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata, publikacja wyniku
2016-05-18 14:01:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata, v.4
2016-05-18 13:58:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata, v.3
2016-05-18 13:53:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.