Nabór na stanowisko: Analityk - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Nabór na stanowisko: Analityk
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-05-04
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaAnalityk
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 10239 z dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

Oferty do 04 maja 2017

wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Opolski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Analityk ds. badań chemicznych

w Laboratorium (Pracownia analiz manualnych i instrumentalnych)

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:                          ADRES URZĘDU:

Opole                                                                                  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu ,  ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w siedzibie Urzędu i w terenie.

2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

3. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy:

- zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

- urządzenia laboratoryjne

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, skarpach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie badań fizykochemicznych w celu ilościowego określenia zawartości substancji wprowadzanych do środowiska, w oparciu o określone metody analityczne i przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej.
 • Sprawdzanie i weryfikacja wyników z przeprowadzonych analiz w celu dostarczenia miarodajnych i rzetelnych wyników badań.
 • Wykonywanie obowiązków związanych z nadzorem nad wyposażeniem do pomiarów i badań (kontakt z serwisem, z laboratorium wzorcującym) w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania aparatury i zapewnienia spójności pomiarowej.
 • Wykonywanie obowiązków związanych z walidacją w celu potwierdzenia, że stosowane metody analityczne są stabilne i odpowiednie do zamierzonego zastosowania.
 • Wykonywanie badań fizykochemicznych w ramach uczestnictwa w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych w celu zapewnienia wysokiej jakości wyników oraz potwierdzenia kompetencji technicznych laboratorium.
 • Wykonywanie obowiązków z tytułu pełnienia funkcji auditora wewnętrznego w laboratorium w celu zebrania  obiektywnych dowodów umożliwiających ocenę skuteczności systemu zarządzania.
 • Pełnienie dyżurów domowych oraz wykonywanie obowiązków służbowych w dniach wolnych od pracy ( na wypadek akcji związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom) w celu wykonania analiz fizykochemicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie– kierunek : chemia, ochrona środowiska
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu:  technik analitycznych oraz statystyki laboratoryjnej
 • Umiejętność obsługi komputera i znajomość programów komputerowych ( MS OFFICE)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie:  Wyższe– kierunek : chemia, ochrona środowiska
 • Przeszkolenie z zakresu auditowania systemu zarzadzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • Komunikatywność
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Zapis w życiorysie lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu auditowania systemu zarzadzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04 maja 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Nysy Łużyckiej 42

 45-035 Opole

INNE INFORMACJE:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  "Nabór - Analityk".
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne.
 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne  drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatkami/kandydatami do pracy.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2100,00 zł
 • Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06,  77 453-00-69 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 10239 z dnia 14 kwietnia 2017 r.

 • Data ogłoszenia: 14 kwietnia 2017
 • Data wyniku: 24 maja 2017
 • Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska: Analityk

Nazwa urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

Wyniki naboru:

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

 Monika Lenartowicz, Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 1301

Data wytworzenia: 2017-04-13 13:24:10
Data publikacji: 2017-04-13 14:28:22
Ostatnio aktualizował(a): Myszkiewicz Michał
Data ostatniej zmiany: 2017-05-24 13:36:22

Historia zmian artykułu:
2017-05-24 13:36:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.2
2017-05-24 13:27:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.