Nabór na stanowisko: Inspektor Ochrony Środowiska - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Nabór na stanowisko: Inspektor Ochrony Środowiska
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-02-27
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor Ochrony Środowiska
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 8297 z dnia 09 lutego 2017 r.

 

Oferty do 27 lutego 2017

wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Opolski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor Ochrony Środowiska

ds. monitoringu powietrza

w Wydziale Monitoringu Środowiska

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:                          ADRES URZĘDU:

Opole                                                       Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

  ul. Nysy Łużyckiej 42

 45-035 Opole

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

1. Praca w siedzibie Urzędu.

2. Wyjazdy służbowe w teren.

3. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie i obsługa elektronicznych baz danych i rejestrów z zakresu monitoringu jakości powietrza, w celu gromadzenia, przetwarzania, aktualizacji, weryfikacji, modelowania, raportowania i bieżącego udostępniania danych o środowisku.
 • Opracowywanie rocznych oraz pięcioletnich ocen jakości powietrza na terenie województwa w celu sporządzania zbiorczej informacji związanej z jakością powietrza i przekazywania wyników klasyfikacji stref właściwym jednostkom.
 • Przygotowywanie i udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz informacji o środowisku z zakresu monitoringu jakości powietrza w formie prezentacji multimedialnych, sprawozdań, zestawień, rejestrów, opracowań tematycznych, zestawień tabelarycznych, map i wykresów w celu informowania organów administracji rządowej i samorządowej, społeczeństwa oraz zainteresowanych jednostek o stanie i jakości środowiska.
 • Opracowywanie wojewódzkich programów PMŚ w zakresie monitoringu jakości powietrza, w celu systematycznego badania, gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.
 • Wykonywanie bieżących zadań określonych przez GIOŚ, w celu realizacji zadań statutowych, statystycznych oraz dostarczania danych do raportowania o presjach na środowisko i jego stanie do instytucji i agend unijnych.
 • Przygotowywanie umów z jednostkami samorządowymi na badanie jakości powietrza oraz przygotowywanie rozliczeń i opracowywanie wyników pomiarów w oparciu o podpisane umowy w celu prawidłowego funkcjonowania sieci monitoringu jakości powietrza.
 • Przygotowywanie i opracowywanie publikacji z zakresu monitoringu jakości powietrza w celu upowszechnienia wiedzy na temat stanu i ochrony środowiska.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska
 • Staż pracy: 6 miesięcy w zakresie ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ustaw: Prawo ochrony środowiska, o Inspekcji Ochrony Środowiska, o służbie cywilnej, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw
 • Znajomość oprogramowania ArcGIS, MS Office
 • Komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie:  wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zapis w życiorysie lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27 lutego 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Nysy Łużyckiej 42

 45-035 Opole

INNE INFORMACJE:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  "Nabór - Inspektor Ochrony Środowiska".
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne.
 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne  drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatkami/kandydatami do pracy.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2000,00 zł
 • Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06,  77 453-00-69 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 8297 z dnia 09 lutego 2017 r.

Data ogłoszenia: 09 lutego 2017

 • Data wyniku: 15 marca 2017
 • Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska: Inspektor Ochrony Środowiska

Nazwa urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

Wyniki naboru:

nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 1384

Data wytworzenia: 2017-02-08 11:25:38
Data publikacji: 2017-02-08 11:50:17
Ostatnio aktualizował(a): Myszkiewicz Michał
Data ostatniej zmiany: 2017-03-15 13:32:47

Historia zmian artykułu:
2017-03-15 13:32:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.