Nabór na stanowisko: Referent ds. budżetu i finansów - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Nabór na stanowisko: Referent ds. budżetu i finansów
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-06-05
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaReferent
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 27383 z dnia 18 maja 2018 r.

 

Oferty do 5 czerwca 2018

wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Opolski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Referent

ds. budżetu i finansów

w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:                          ADRES URZĘDU:

Opole               Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42,  45-035 Opole

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca w siedzibie Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy:  zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych budżetu, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont w celu sporządzania sprawozdań dla jednostki nadzorującej.
 • Monitorowanie na bieżąco wielkości zaangażowania wydatków budżetowych w stosunku do zatwierdzonego planu w celu prawidłowej gospodarki środkami pieniężnymi.
 • Rozliczanie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz planów zakupowych w celu ustalenia poniesionych kosztów oraz  sporządzenia sprawozdań w tym zakresie.
 • Naliczanie kar i odsetek umownych wynikających z zawartych umów, oraz wystawianie not korygujących  w celu poprawnych rozliczeń z kontrahentami.
 • Rozliczanie protokołów oraz wyjaśnianie różnic inwentaryzacyjnych w celu poprawnego ustalenia majątku WIOŚ.
 • Sporządzanie obrotówek analitycznych i syntetycznych w celu uzgodnienia obrotów i sald z księgą główną.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych, w terminach i zakresie ustalonym przez Ministra Rozwoju i Finansów, za pomocą programu Progman Finanse w celu przekazania informacji jednostkom nadrzędnym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie 
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze rachunkowości
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie:  wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 5 czerwca 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Nysy Łużyckiej 42

 45-035 Opole

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  "Nabór – Referent ".
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2200,00 zł
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://bipwios.e-wojewoda.pl
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ (https://bipwios.e-wojewoda.pl/pl/c/procedura-naboru.html)
 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.
 • Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06,  77 453-00-69 

Wyniki naboru

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 27383 z dnia 18 maja 2018 r.

Data ogłoszenia: 18 maja 2018

 • Data wyniku: 20 czerwca 2018
 • Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska: Referent

Nazwa urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

 

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

 

Wyniki naboru:

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Edyta Wilanowska, Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 643

Data wytworzenia: 2018-05-17 12:49:23
Data publikacji: 2018-05-17 14:48:15
Ostatnio aktualizował(a): Klysek Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2018-06-20 12:04:13

Historia zmian artykułu:
2018-06-20 12:04:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Klysek Małgorzata, v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.