Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. kontroli w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem-Kędzierzyn-Koźle - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. kontroli w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem-Kędzierzyn-Koźle
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-05-06
MiejscowośćKędzierzyn-Koźle
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko

Inspektor

ds. kontroli w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem

w Wydziale Inspekcji

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

Kędzierzyn – Koźle

ul. Karola Miarki 1/10

47-220 Kędzierzyn Koźle

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zadanie 1: Prowadzenie prac inspekcyjno-kontrolnych, rejestrowanie i interpretacja tych prac dotyczących całokształtu zagadnień związanych z ochroną powietrza, a w szczególności prowadzenie kontroli w zakładach.

Zadanie 2: Przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem właściwych metod prowadzenia pomiarów emisji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w celu otrzymania wiarygodnego wyniku pomiaru umożliwiającego przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie dotrzymywania warunków określonych w przepisach prawa i w pozwoleniach

Zadanie 3: Przygotowywanie projektów dokumentów pokontrolnych w celu wyegzekwowania od podmiotów oraz od organów administracji  przestrzegania przepisów prawa, a w stosunku do podmiotów również  obowiązków  wynikających z decyzji administracyjnych

Zadanie 4: Opracowywanie wniosków z przeprowadzonych prac inspekcyjnych, w tym interpretacji wyników pomiarów, zarządzeń pokontrolnych, decyzji, projektów wystąpień do organów Prokuratury oraz Sądów Rejonowych, współpraca z organami samorządowymi w zakresie ochrony powietrza  w celu oceny prawidłowości funkcjonowania przepisów ochrony środowiska

Zadanie 5: Przygotowanie projektów dokumentów administracyjnych w tym projektów decyzji nakładających kary pieniężne za nieprzestrzeganie warunków użytkowania środowiska oraz dotyczących kosztów kontroli w zakresie ochrony powietrza w celu prowadzenia egzekucji należności przez służby finansowe WIOŚ

Zadanie 6:  Sporządzanie projektu planu rocznego i kwartalnych planów kontroli Wydziału Inspekcji w celu realizacji wytycznych określonych przez GIOŚ oraz realizacji zadań  z zakresu kontroli  przestrzegania prawa ochrony środowiska

Zadanie 7: Sprawdzanie poprawności decyzji udzielających pozwolenia  na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w ramach kontroli podmiotów gospodarczych w celu wyeliminowania niezgodności z przepisami prawa

Zadanie 8: Weryfikacja sprawozdań PRTR w celu sprawdzenia ich poprawności

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

1. Krajowe wyjazdy służbowe

2. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych

3. Zagrożenie korupcją

4. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne- w szczególnie trudnych warunkach, w tym: wizytacje instalacji produkcyjnych o różnym charakterze (również w miejscach trudnodostępnych).

5. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

6. Korzystanie z samochodu służbowego i środków komunikacji publicznej.  

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 

Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne:  konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet,  możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

·         wykształcenie: Średnie w zakresie ochrony środowiska, farmaceutyczne lub chemia

·         doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy  doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska

pozostałe wymagania niezbędne:

-Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych

-Znajomość ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji i przepisów wykonawczych

-Znajomość ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i przepisów wykonawczych

-Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych

-Znajomość ustawy o Planowaniu przestrzennym, Prawo budowlane i przepisów wykonawczych

-Znajomość ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach i przepisów wykonawczych

-Znajomość ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową i przepisów wykonawczych

-Znajomość technik i technologii stosowanych w procesach oczyszczania gazów odlotowych

-Znajomość podstawowych procesów związanych z emisją pyłów i gazów do środowiska

-dyspozycyjność

-komunikatywność

-umiejętność obsługi komputera (Ms Office Excel, skanera, poczty e-mail i Internetu)

-prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe :

·         Wyższe techniczne – inżynieria środowiska- o specjalności inżynieria ochrony powietrza lub chemia

·         Język angielski na poziomie B1

·         Umiejętność sporządzania syntetycznych informacji oraz raportów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·      życiorys i list motywacyjny

·      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

·      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

·      oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

·      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

·      kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

·      kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 Kopie innych dokumentów i oświadczenia

·         Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

·         Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1

 

Termin składania dokumentów: 

2015 -05 - 06

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór na stanowisko Inspektor ds. kontroli Kędzierzyn-Koźle". Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne  drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1.800,00 zł

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów w siedzibie WIOŚ w Opolu (pok. 212). Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 453-99-06,  77 453-00-69 lub 77 402-11-51.

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 169005

Data ukazania się ogłoszenia: 25-04-2015

Na stanowisko:  Inspektor ds. kontroli w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Adres urzędu:  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

Status: Żaden kandydat nie spełnił wymagań formalnych

Wytworzył(a): Małgorzata Klysek
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 1478

Data wytworzenia: 2015-04-24 13:40:35
Data publikacji: 2015-04-24 13:40:44
Ostatnio aktualizował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 17:06:15

Historia zmian artykułu:
2016-04-20 17:06:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2015-09-14 11:05:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.7
2015-05-22 12:07:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Aktualizacja etapu rekrutacji
2015-05-19 14:54:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta
2015-05-19 14:46:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Wynik naboru nr 2
2015-04-29 18:28:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v2
2015-04-24 13:41:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.