Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor Ochrony Środowiska ds. monitoringu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Inspektor Ochrony Środowiska ds. monitoringu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-10-26
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor Ochrony Środowiska
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

Inspektor Ochrony Środowiska

ds. monitoringu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego

w Wydziale Monitoringu Środowiska

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zadanie 1: Prowadzenie i obsługa elektronicznych baz danych i rejestrów z zakresu monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych, w celu gromadzenia, przetwarzania, aktualizacji, weryfikacji, modelowania, raportowania i udostępniania danych o środowisku.

Zadanie 2: Przygotowywanie i udostępnianie informacji o środowisku w formie prezentacji multimedialnych, sprawozdań, zestawień, rejestrów, opracowań tematycznych, zestawień tabelarycznych, map i wykresów w celu informowania organów administracji rządowej
i samorządowej oraz społeczeństwa o stanie i jakości środowiska.

Zadanie 3: Opracowywanie wojewódzkich programów PMŚ w zakresie monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych, w celu systematycznego badania, gromadzenia, przetwarzania
i rozpowszechniania informacji o środowisku.

Zadanie 4: Wykonywanie bieżących zadań określonych przez GIOŚ w celu realizacji zadań statutowych, statystycznych oraz dostarczenia danych do raportowania  o presjach na środowisko
i jego stanie do instytucji i agend unijnych.

Zadanie 5: Współpraca z jednostkami administracji samorządowej oraz zarządcami dróg
w zakresie aktualizacji i udostępniania materiałów dotyczących klimatu akustycznego w celu sporządzania okresowych ocen, komunikatów, raportów i opracowań na temat stanu i jakości środowiska.

Zadanie 6. Przygotowywanie i opracowywanie publikacji z zakresu monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych w celu upowszechnienia wiedzy na temat stanu i ochrony środowiska.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

1. Praca w siedzibie Urzędu oraz wyjazdy służbowe w teren.

2. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 

Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne:  konieczność poruszania się po schodach,  brak wind, brak drzwi
o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

niezbędne:

-wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska

 

pozostałe wymagania niezbędne:

-Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ustaw: Prawo ochrony środowiska, o Inspekcji Ochrony Środowiska, o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw;

-Znajomość ustawy o służbie cywilnej;

-Znajomość oprogramowania MS Office;

-Komunikatywność;

-Prawo jazdy kat. B.

 

wymagania dodatkowe :

-wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska

-język angielski na poziomie B2

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-życiorys i list motywacyjny

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

-oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

-oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

-kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Termin składania dokumentów: 

2015-10-26

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole
 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór na stanowisko Inspektor ds. monitoringu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego". Osoby spełniające wymagania zawarte
w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne  drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów

z kandydatkami/kandydatami do pracy.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1.800,00 zł

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów
w siedzibie WIOŚ w Opolu (pok. 212). Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 453-99-06,  77 453-00-69 lub 77 402-11-51.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 174095

Data ukazania się ogłoszenia: 13-10-2015

Na stanowisko:  inspektor ochrony środowiska do spraw monitoringu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego

 

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Adres urzędu:  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

Status: Nabór zakończony


Wyniki naboru:

 

1. Data publikacji wyniku: 2015-12-01


Wybrany kandydat: Martyna Kosieradzka, Wrocław

Wytworzył(a): Małgorzata Klysek
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 2298

Data wytworzenia: 2015-10-12 11:06:23
Data publikacji: 2015-10-12 11:08:20
Ostatnio aktualizował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 17:03:05

Historia zmian artykułu:
2016-04-20 17:03:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2016-04-20 16:04:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta układu strony
2015-12-01 13:33:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2015-10-12 12:23:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.3
2015-10-12 11:16:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.2
2015-10-12 11:14:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.2
2015-10-12 11:12:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.