Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor Ochrony Środowiska ds. monitoringu powietrza - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor Ochrony Środowiska ds. monitoringu powietrza
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-05-06
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor Ochrony Środowiska
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko

Inspektor Ochrony Środowiska

ds. monitoringu powietrza

w Wydziale Monitoringu Środowiska

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zadanie 1: Opracowywanie wojewódzkich programów PMŚ w zakresie monitoringu powietrza, w celu systematycznego badania, gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.

Zadanie 2: Prowadzenie i obsługa elektronicznych baz danych i rejestrów z zakresu monitoringu powietrza w celu gromadzenia, przetwarzania, aktualizacji, weryfikacji, modelowania, raportowania i bieżącego udostępniania danych o środowisku.

Zadanie 3: Opracowywanie rocznych oraz pięcioletnich ocen jakości powietrza na terenie województwa w celu sporządzania zbiorczej informacji związanej z jakością powietrza i przekazywania wyników klasyfikacji stref właściwym jednostkom.

Zadanie 4: Przygotowywanie umów z jednostkami samorządowymi na badanie powietrza i opracowywanie wyników pomiarów jakości powietrza w oparciu o podpisane umowy w celu prawidłowego funkcjonowania sieci monitoringu jakości powietrza.

Zadanie 5: Przygotowywanie i udostępnianie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz informacji o środowisku z zakresu monitoringu powietrza w formie prezentacji multimedialnych, sprawozdań, zestawień, rejestrów, opracowań tematycznych, zestawień tabelarycznych, map i wykresów.

Zadanie 6. Przygotowywanie i opracowywanie publikacji z zakresu monitoringu powietrza w celu upowszechnienia wiedzy na temat stanu i ochrony środowiska.

Zadanie 7: Wykonywanie bieżących zadań określonych przez GIOŚ, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych, w celu realizacji zadań statutowych, statystycznych oraz dostarczania danych do raportowania o presjach na środowisko i jego stanie do instytucji i agend unijnych.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

1. Praca w siedzibie Urzędu oraz wyjazdy służbowe w teren.

2. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

Bariery architektoniczne:  konieczność poruszania się po schodach,  brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

-wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska

-doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy  doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony środowiska

pozostałe wymagania niezbędne:

-Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ustaw: Prawo ochrony środowiska, o Inspekcji Ochrony Środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw;

-Znajomość ustawy o służbie cywilnej

-Znajomość oprogramowania ArcGIS, MS Office

-komunikatywność

-prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe :

-wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska

-język angielski na poziomie B2

-umiejętność sporządzania syntetycznych informacji i raportów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-życiorys i list motywacyjny

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

-oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

-kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

-kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

-Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

 

Termin składania dokumentów: 

2015 -05 - 06

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole
 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór na stanowisko Inspektor ds. monitoringu powietrza". Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne  drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1.800,00 zł

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów w siedzibie WIOŚ w Opolu (pok. 212). Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 453-99-06,  77 453-00-69 lub 77 402-11-51.

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 169001

Data ukazania się ogłoszenia: 25-04-2015

Na stanowisko:  Inspektor Ochrony Środowiska ds. monitoringu powietrza

 

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Adres urzędu:  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45-035 Opole

Status: Nabór zakończony


Wyniki naboru:

 

1. Data publikacji wyniku: 2015-06-02


Wybrany kandydat: Alicja Leszczuk, Opole

Wytworzył(a): Małgorzata Klysek
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 5252

Data wytworzenia: 2015-04-24 13:09:35
Data publikacji: 2015-04-24 13:10:15
Ostatnio aktualizował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 17:06:59

Historia zmian artykułu:
2016-04-20 17:06:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2015-09-14 11:04:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.7
2015-06-02 13:40:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2015-04-29 18:24:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v2
2015-04-24 14:20:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.4
2015-04-24 13:52:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.3
2015-04-24 13:18:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.