Ogłoszenie o naborze na stanowisko Laborant do spraw badań biologicznych - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Laborant do spraw badań biologicznych
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-09-28
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaLaborant
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

Laborant do spraw badań biologicznych

w Laboratorium 

Pracownia Analiz Mikrobiologicznych i Hydrobiologicznych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zadanie 1: Wykonywanie badań bakteriologicznych i hydrobiologicznych w celu jakościowego i/lub ilościowego określenia parametrów charakteryzujących jakość wód.

Zadanie 2: Pobieranie i oznaczanie próbek makrobezkręgowców bentosowych w celu określenia stanu ekologicznego rzek zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zadanie 3: Wykonywanie prac pomocniczych: mycie, sterylizację szkła bakteriologicznego, przygotowywanie pożywki w celu umożliwienia przeprowadzenia dalszych badań.

Zadanie 4:  Wykonywanie badań makrofitów (roślin wodnych) w celu oceny stanu ekologicznego wód płynących.

Zadanie 5: Pobieranie, przygotowywanie i oznaczanie próbek fitobentosu okrzemkowego w celu określenia stanu ekologicznego rzek i zbiorników zaporowych.

Zadanie 6: Wykonywanie oznaczania fitoplanktonu (biomasa, skład gatunkowy i liczebność) w celu określenia stanu ekologicznego rzek i zbiorników zaporowych.

Zadanie 7: Prowadzenie dokumentacji z badań oraz obsługiwanie wyposażenia pracowni w celu zapewnienia ciągłości pracy pracowni.

Zadanie 8: Prowadzenie sprawdzenia metod badawczych, kontroli wewnętrznych zgodnie z wytycznymi w instrukcjach stanowiskowych w celu zapewnienia niezmiennej jakości wykonywanych badań.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

1. Nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury)

2. Praca w trudnych warunkach środowiskowych (pobieranie próbek do badań biologicznych z rzek i zbiorników zaporowych, narażenie na substancje chemiczne)

3. Praca w siedzibie Urzędu i w terenie.

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy:

- zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

- urządzenia pomiarowe – waga laboratoryjna,  

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

niezbędne:

-wykształcenie: Średnie – kierunek : biologia lub ochrona środowiska

 

pozostałe wymagania niezbędne:

-wiedza specjalistyczna z zakresu:  technik analitycznych, metodyk badań oraz statystyki laboratoryjnej,

-umiejętność obsługi komputera i znajomość programów komputerowych ( MS OFFICE),

 

wymagania dodatkowe :

-Wykształcenie wyższe – kierunek : biologia lub ochrona środowiska,

-Znajomość języka angielskiego na poziomie  komunikatywnym,

-Komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-życiorys i list motywacyjny

-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

-oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

-oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

-kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

-Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

-Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego 

 

Termin składania dokumentów: 

2015 -09-28

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole
 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór na stanowisko Laboranta". Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne  drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatkami/kandydatami do pracy.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1.800,00 zł

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów w siedzibie WIOŚ w Opolu (pok. 212). Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 453-99-06,  77 453-00-69 lub 77 402-11-51.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 173356

Data ukazania się ogłoszenia: 19-09-2015

Na stanowisko: Laborant ds. badań biologicznych

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45 – 035 Opole

Status: Nabór zakończony

Wyniki naboru:

1. Data publikacji wyniku: 2015 – 12 - 01

Wybrany kandydat: Mateusz Bochenek, Opole

Wytworzył(a): Małgorzata Klysek
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 3110

Data wytworzenia: 2015-09-18 11:26:14
Data publikacji: 2015-09-18 11:27:53
Ostatnio aktualizował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 17:04:05

Historia zmian artykułu:
2016-04-20 17:04:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2016-04-20 16:02:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta układu strony
2015-12-01 13:51:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2015-09-18 11:38:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.2
2015-09-18 11:32:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.2
2015-09-18 11:31:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.