Ogłoszenie o naborze na stanowisko Laborant ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Laborant ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-05-06
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaLaborant
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko

Laborant ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku

w Laboratorium 

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób oraz Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Środowiska

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zadanie 1: Pobieranie próbek w celu wykonania badań fizykochemicznych i biologicznych.

Zadanie 2: Wykonywanie pomiarów w terenie w celu ilościowego określenia zawartości substancji lub energii wprowadzanych do środowiska, w tym pomiary w środowisku hałasu od instalacji i hałasu komunikacyjnego.

Zadanie 3: Sprawdzanie i weryfikowanie wyników uzyskanych w trakcie przeprowadzania badań w celu dostarczenia miarodajnych i rzetelnych wyników  oraz obliczanie niepewność pomiarów w celu określenia wielkości rozrzutu wielkości mierzonej.

Zadanie 4:  Wykonywanie obowiązków związane z walidacją w celu potwierdzenia, że stosowane metody analityczne są stabilne i odpowiednie do zamierzonego zastosowania.

Zadanie 5: Sprawdzanie, i wykonywanie konserwacji i regulacji powierzonego wyposażenia laboratorium w celu zapewnienia wysokiej jakości wyników badań.

Zadanie 6: Wykonywanie obowiązków służbowych, z tytułu pełnienia dyżuru w dniach wolnych od pracy ( na wypadek akcji związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom) w celu pobierania prób i wykonania pomiarów.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

1. Nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury)

2. Praca w trudnych warunkach (narażenie na substancje chemiczne np. stężone kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne)

3. Wysiłek fizyczny

4. Szczególna sprawność:

-psychomotoryczna,

-psychofizyczna,

-sensomotoryczna

-procesów intelektualnych i poznawczych

 związana z wykonywaniem prac przy materiałach łatwopalnych, biologicznie skażonych, obsłudze urządzeń zasilanych napięciem 230 V, technicznej obsłudze urządzeń sterowanych elektronicznie.

5. Praca w terenie i w siedzibie Urzędu.

6. Korzystanie z samochodu służbowego.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy:

- zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

- urządzenia pomiarowe – pehametr, konduktometr, tlenomierz, waga laboratoryjna,  przewoźne laboratorium do pomiarów hałasu w środowisku.

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, praca na wysokości

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

-wykształcenie: Średnie – kierunek : ochrona środowiska, chemia

pozostałe wymagania niezbędne:

-wiedza specjalistyczna z zakresu:  technik analitycznych oraz statystyki laboratoryjnej,

-umiejętność obsługi komputera i znajomość programów komputerowych ( MS Excel, MS Word),

-prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe :

-Wykształcenie wyższe – kierunek : ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, elektronika

-komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-życiorys i list motywacyjny

-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

-oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

-kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów: 

2015 -05 -06

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole
 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór na stanowisko Laboranta". Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne  drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatami do pracy.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1.800,00 zł

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów w siedzibie WIOŚ w Opolu (pok. 212). Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 453-99-06,  77 453-00-69 lub 77 402-11-51.

Wyniki naboru

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 169006

Data ukazania się ogłoszenia: 25-04-2015

Na stanowisko: Laborant ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42, 45 – 035 Opole

Status: Nabór zakończony

Wyniki naboru:

1. Data publikacji wyniku: 2015 – 06 –08

Wybrany kandydat: Filip Nowainski, Czarnowąsy

 

Wytworzył(a): Małgorzata Klysek
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 1527

Data wytworzenia: 2015-04-24 13:45:53
Data publikacji: 2015-04-24 13:45:56
Ostatnio aktualizował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 17:07:51

Historia zmian artykułu:
2016-04-20 17:07:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2015-09-14 11:03:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.6
2015-06-08 13:40:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2015-04-29 18:26:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v2
2015-04-24 13:50:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.3
2015-04-24 13:48:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.