Ogłoszenie o naborze na stanowisko Laborant ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Laborant ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-08-27
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskalaborant
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

Laborant ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych w środowisku

w Laboratorium 

Pracownia Pomiarów Terenowych i Poboru Prób oraz Obsługi Sieci Pomiarowej Monitoringu Środowiska

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zadanie 1: Pobieranie próbek w celu wykonania badań fizycznych, chemicznych i biologicznych.

Zadanie 2: Wykonywanie pomiarów w terenie w celu ilościowego określenia zawartości substancji lub energii wprowadzanych do środowiska, w tym pomiary w środowisku hałasu od instalacji i hałasu komunikacyjnego.

Zadanie 3: Sprawdzanie i weryfikowanie wyników uzyskanych w trakcie przeprowadzania badań w celu dostarczenia miarodajnych i rzetelnych wyników  oraz obliczanie niepewność pomiarów w celu określenia wielkości rozrzutu wielkości mierzonej.

Zadanie 4:  Wykonywanie obowiązków związane z walidacją w celu potwierdzenia, że stosowane metody analityczne są stabilne i odpowiednie do zamierzonego zastosowania.

Zadanie 5: Sprawdzanie i wykonywanie konserwacji i regulacji powierzonego wyposażenia laboratorium w celu zapewnienia wysokiej jakości wyników badań.

Zadanie 6: Wykonywanie obowiązków służbowych, z tytułu pełnienia dyżuru w dniach wolnych od pracy ( na wypadek akcji związanych z przeciwdziałaniem poważnym awariom) w celu pobierania prób i wykonania pomiarów.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

1. Nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury)

2. Praca w trudnych warunkach (narażenie na substancje chemiczne np. stężone kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne)

3. Wysiłek fizyczny

4. Szczególna sprawność:

 • psychomotoryczna,
 • psychofizyczna,
 • sensomotoryczna
 • procesów intelektualnych i poznawczych

 związana z wykonywaniem prac przy materiałach łatwopalnych, biologicznie skażonych, obsłudze urządzeń zasilanych napięciem 230 V, technicznej obsłudze urządzeń sterowanych elektronicznie.

5. Praca w terenie i w siedzibie Urzędu.

6. Korzystanie z samochodu służbowego.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy:

- zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe

- urządzenia pomiarowe – pehametr, konduktometr, tlenomierz, waga laboratoryjna,  przewoźne laboratorium do pomiarów hałasu w środowisku.

Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, praca na wysokości

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

niezbędne:

 • wykształcenie: Średnie – kierunek : ochrona środowiska, chemia, elektryka, elektronika

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza specjalistyczna z zakresu pobierania próbek środowiskowych do badań fizyko-chemicznych i biologicznych,
 • wiedza specjalistyczna z zakresu pomiarów substancji lub energii wprowadzanych do środowiska (imisji, emisji do powietrza,  hałasu, pól elektromagnetycznych, innych badań środowiska ogólnego),
 •  wiedza specjalistyczna z zakresu technik analitycznych oraz statystyki laboratoryjnej,
 • znajomość programu komputerowego MsExcel,
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B

 

wymagania dodatkowe :

 • Wykształcenie wyższe – kierunek : ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, elektronika, elektrotechnika
 • szkolenie z zakresu stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17025

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z zakresu stosowania normy PN-EN ISO/IEC 17025

 

Termin składania dokumentów: 

2015 -08 -27

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Nysy Łużyckiej 42
45-035 Opole
 

Inne informacje:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem : "Nabór na stanowisko: Laborant". Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne  drogą elektroniczną lub telefoniczną. Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z kandydatkami/kandydatami do pracy.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:1.800,00 zł

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. 

W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów w siedzibie WIOŚ w Opolu (pok. 212). Nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 453-99-06,  77 453-00-69 lub 77 402-11-51.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 172185

Data ukazania się ogłoszenia: 13-08-2015

Na stanowisko: Laborant ds. pobierania próbek i pomiarów terenowych
w środowisku

Nazwa urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Adres urzędu: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu,
ul. Nysy Łużyckiej 42, 45 – 035 Opole

Status: Nabór zakończony

Wyniki naboru:

1.Data publikacji wyniku: 2015-10-12

Wybrany kandydat: Mateusz Sieradzki, Opole

 

Wytworzył(a): Małgorzata Klysek
Wprowadził(a): Sałek Anna
Opublikował(a): Sałek Anna
Liczba wyświetleń: 1712

Data wytworzenia: 2015-08-12 11:15:39
Data publikacji: 2015-08-12 11:16:01
Ostatnio aktualizował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 17:05:08

Historia zmian artykułu:
2016-04-20 17:05:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2015-10-12 11:23:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2015-09-14 11:02:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.4
2015-08-17 19:35:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Zmiana układu strony.
2015-08-12 12:27:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sałek Anna, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.