Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Wytworzył(a): Dzikowicz Marcin
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin
Opublikował(a): Dzikowicz Marcin
Liczba wyświetleń: 216

Data wytworzenia: 2019-06-24 13:33:49
Data publikacji: 2019-06-24 13:33:56
Ostatnio aktualizował(a): Stemplewska Sylwia
Data ostatniej zmiany: 2019-08-12 05:17:10

Historia zmian artykułu:
2019-08-12 05:17:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stemplewska Sylwia, Decyzja odmowna
2019-08-12 05:10:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stemplewska Sylwia, Decyzja odmowna
2019-08-12 05:04:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stemplewska Sylwia, Decyzja odmowna
2019-08-12 04:58:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stemplewska Sylwia, Decyzja odmowna
2019-06-25 08:14:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stemplewska Sylwia, Wersja 1.0
2019-06-25 08:13:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stemplewska Sylwia, Wersja 1.0
2019-06-25 08:08:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stemplewska Sylwia, Wersja 1.0
2019-06-25 08:05:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Stemplewska Sylwia, Wersja 1.0
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki