Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Dostęp do informacji publicznej

            Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

            Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznych nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, w tym ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 2321

Data wytworzenia: 2014-11-21 21:28:17
Data publikacji: 2014-11-21 21:28:21
Ostatnio aktualizował(a): Myszkiewicz Michał
Data ostatniej zmiany: 2017-09-20 10:26:13

Historia zmian artykułu:
2017-09-20 10:26:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2017-09-20 10:24:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2017-01-17 09:30:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-10-11 14:37:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-04-28 17:06:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Aktualizacja podstaw prawnych
2016-04-20 17:22:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2016-03-03 14:07:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Aktualizacja podstaw prawnych
2015-03-31 14:12:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta nagłówka
2014-11-21 23:29:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2014-11-21 21:29:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2014-11-21 21:29:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki