Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

45-035 Opole ul. Nysy Łużyckiej 42

 

Centrala   077-453-99-06;  077-454-22-89;  077-402-11-50

Sekretariat tel/fax  077-453-00-69

e-mail   

 

Opolski Wojewódzki Inspektor                  077-453-00-69

Ochrony Środowiska

 

Zastępca Wojewódzkiego                              077-453-00-69

Inspektora Ochrony Środowiska

 

Całodobowy numer dyżurny                        606-605-052

 

Numery telefonów bezpośrednich i wewnętrznych

Jednostka

Sekcja

Tel. bezpośredni

Tel. wewnętrzny

Wydział Inspekcji

 
 

 

Naczelnik Wydziału

402-11-55

208

Ochrona Powietrza

402-11-56

209

Ochrona Wód

402-11-57

210

Odpady

402-11-52

203

Transgraniczne Przemieszczanie Odpadów

Tel. Centrala:

077-453-99-06

077-454-22-89

204

Poważne Awarie

          Tel. Centrala:

077-453-99-06

077-454-22-89

202

Ochrona przed Hałasem

402-11-53

205

Nadzór Rynku

402-11-53

205

Stanowiska pracy w Kędzierzynie-Koźlu

483-38-00

-

Wydział Prawny

Naczelnik Wydziału

          Tel. Centrala:

077-453-99-06

077-454-22-89

221

Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

Główny Księgowy

402-11-67

220

Księgowość

402-11-64

217

Kasa

402-11-63

216

Wydział Administracyjno – Techniczny, Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału

402-11-60

222

Kadry

402-11-51

225

Zamówienia Publiczne

402-11-54

226

Transport i Zaopatrzenie

402-11-50

227/201

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof
Opublikował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Liczba wyświetleń: 3989

Data wytworzenia: 2014-11-18 23:50:00
Data publikacji: 2014-11-18 23:50:05
Ostatnio aktualizował(a): Dzikowicz Marcin
Data ostatniej zmiany: 2019-06-04 10:25:05

Historia zmian artykułu:
2019-06-04 10:25:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v.2
2016-10-11 14:30:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-04-20 16:54:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2015-05-22 11:03:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Aktualizacja danych
2015-05-21 19:14:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Aktualizacja danych
2015-04-29 17:29:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Dodanie odnośnika
2015-03-31 14:08:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta nagłówka
2014-11-21 20:55:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.4
2014-11-21 20:52:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.4
2014-11-19 13:31:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki