Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU NA 2018 ROK

Na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w 2018 r. nie planuje zamówień i konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 316

Data wytworzenia: 2018-03-16 19:39:49
Data publikacji: 2018-03-16 19:39:51
Ostatnio aktualizował(a): Myszkiewicz Michał
Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 19:39:51

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki