Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Schemat planowania i przeprowadzania kontroli przez Inspekcje Ochrony Środowiska

Schemat procedur kontroli

 

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał
Opublikował(a): Myszkiewicz Michał
Liczba wyświetleń: 1108

Data wytworzenia: 2017-03-30 13:35:21
Data publikacji: 2017-03-30 13:35:35
Ostatnio aktualizował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2018-07-19 12:11:25

Historia zmian artykułu:
2018-07-19 12:11:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Zmiana stanu prawnego
2018-03-16 12:40:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, zmiana podstaw prawnych
2018-03-16 12:39:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, zmiana podstaw prawnych
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki