Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

                                                                               

                                                                                SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 i 2019

 

Wytworzył(a): Dorota Barabasz
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin
Opublikował(a): Dzikowicz Marcin
Liczba wyświetleń: 458

Data wytworzenia: 2019-04-30 11:11:50
Data publikacji: 2019-04-30 11:11:54
Ostatnio aktualizował(a): Dzikowicz Marcin
Data ostatniej zmiany: 2020-04-30 13:42:52

Historia zmian artykułu:
2020-04-30 13:42:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v.14.6 Dodane sprawozdania finansowe z 2019
2020-04-30 13:41:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v.14.5 Dodane sprawozdania finansowe z 2019
2020-04-30 13:37:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v.14.3 Dodane sprawozdania finansowe z 2019
2020-04-30 13:37:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v.14.2 Dodane sprawozdania finansowe z 2019
2020-04-30 13:36:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v.14.1 Dodane sprawozdania finansowe z 2019
2020-04-30 13:13:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v.14 Dodane sprawozdania finansowe z 2019
2019-05-07 07:01:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v.12
2019-04-30 12:55:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, V 11
2019-04-30 12:54:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, V 9
2019-04-30 12:53:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, V 9
2019-04-30 12:53:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, V 8
2019-04-30 12:50:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, V 6
2019-04-30 12:49:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, V 6
2019-04-30 12:47:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, V 6
2019-04-30 11:50:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v 6
2019-04-30 11:49:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v 5
2019-04-30 11:40:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v 3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki