Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu jest jednostką budżetową działającą w ramach rządowej administracji zespolonej w województwie, obejmującą swym zasięgiem teren województwa opolskiego.

Prawne podstawy działalności:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1355 z późn. zm. ),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 poz. 1464),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad  i  sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. z 2018 r. poz. 2531).
  • Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu,
  • Statutu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wojewody Opolskiego Nr 122/16 z dnia 3 pażdziernika 2016 r. w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu,
  • Regulaminu Organizacyjnego

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof
Opublikował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Liczba wyświetleń: 2231

Data wytworzenia: 2014-11-18 21:53:42
Data publikacji: 2014-11-18 21:53:46
Ostatnio aktualizował(a): Dzikowicz Marcin
Data ostatniej zmiany: 2019-11-29 08:56:46

Historia zmian artykułu:
2019-11-29 08:56:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v.12 Aktualizacja treści
2019-04-30 13:06:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v. 11
2018-03-16 12:35:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, zmiana podstaw prawnych
2017-02-28 09:55:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-10-11 12:17:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-04-20 16:43:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2016-03-03 13:58:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Aktualizacja podstaw prawnych
2015-03-31 13:58:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Poprawki wyświetlania
2014-11-21 20:41:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.4
2014-11-18 22:37:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki