Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu jest jednostką budżetową działającą w ramach rządowej administracji zespolonej w województwie, obejmującą swym zasięgiem teren województwa opolskiego.

Prawne podstawy działalności:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 1688 z późn. zm. )
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 poz. 2234),
  • zarządzenia nr 177/11 Wojewody Opolskiego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Opolu,
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad  i  sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. Nr 129, poz. 747)

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof
Opublikował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Liczba wyświetleń: 1599

Data wytworzenia: 2014-11-18 21:53:42
Data publikacji: 2014-11-18 21:53:46
Ostatnio aktualizował(a): Myszkiewicz Michał
Data ostatniej zmiany: 2018-03-16 12:35:24

Historia zmian artykułu:
2018-03-16 12:35:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, zmiana podstaw prawnych
2017-02-28 09:55:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-10-11 12:17:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-04-20 16:43:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2016-03-03 13:58:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Aktualizacja podstaw prawnych
2015-03-31 13:58:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Poprawki wyświetlania
2014-11-21 20:41:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.4
2014-11-18 22:37:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki