Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof
Opublikował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Liczba wyświetleń: 1085

Data wytworzenia: 2015-04-09 10:32:08
Data publikacji: 2015-04-09 10:32:46
Ostatnio aktualizował(a): Dzikowicz Marcin
Data ostatniej zmiany: 2019-06-19 09:32:04

Historia zmian artykułu:
2019-06-19 09:32:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v.10 zmiana sortowania
2018-02-19 07:31:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kosieradzka Martyna, w1
2017-03-31 10:29:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zimolong Zuzanna, W1
2017-01-19 12:05:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-10-11 14:39:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-09-02 11:51:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wróbel Marta, ver. 1.
2016-04-20 17:24:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2015-07-28 11:16:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sobolewska Agnieszka, ver. 1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki