Sposób prowadzenia spraw - WIOŚ

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, w tym skarg i wniosków, normuje ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz. 46) o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 

  • Archiwum

Archiwum Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu  znajduje się w siedzibie  Inspektoratu.

Zbiory udostępniane są zainteresowanym na miejscu w godzinach urzędowania, po uprzednio wyrażonej zgodzie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

  • Rejestr skarg i wniosków

 Rejestry prowadzone są w Wydziale Administracyjno-Technicznym, Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych i dostępne w godzinach pracy Inspektoratu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

  • Procedura składania i rozpatrywania skarg i wniosków

Skargi i wnioski na piśmie składa się w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 42, w godz. od 7.00 do 15.00.

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w sprawie skarg i wniosków przyjmuje: w poniedziałki w godz. od 7.00 do 16.00, a w pozostałe dni pracy Inspektoratu od 7.00 do 15.00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu rozpatruje Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu. Rejestr skarg i wniosków prowadzi pracownik sekretariatu w Wydziale Administracyjno-Technicznym, Organizacji, Kadr i Szkolenia oraz Zamówień Publicznych.

Organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Terminy rozpatrzenia skarg i wniosków regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

  • Stan przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania

 

Skargi i wnioski dotyczące stanu środowiska, propozycji działań kontrolnych, informacje o zagrożeniach i skażeniach środowiska oraz inne kierowane są do właściwych rzeczowo komórek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w celu rozpatrzenia.

 

Informacje w poszczególnych komponentach środowiska udostępniane są w dniach: poniedziałek- piątek w godz. 7oo – 15oo:

 

WYDZIAŁ INSPEKCJI

- ochrona powietrza (pok. Nr 17-parter)

- ochrona wód (pok. Nr 18-parter)

- ochrona przed odpadami - Stanowiska pracy na ul. Oleskiej 125

- transgraniczne przemieszczanie odpadów - Stanowiska pracy na ul. Oleskiej 125

- poważne awarie przemysłowe (pok. nr 17-parter)

- ochrona przed hałasem - Stanowiska pracy na ul. Oleskiej 125

- nadzór rynku (pok. Nr 8–parter)

Wytworzył(a): Krzysztof Gaworski
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof
Opublikował(a): Hrebeniuk Krzysztof
Liczba wyświetleń: 2781

Data wytworzenia: 2014-11-19 13:55:13
Data publikacji: 2014-11-19 13:55:20
Ostatnio aktualizował(a): Myszkiewicz Michał
Data ostatniej zmiany: 2020-03-11 15:09:23

Historia zmian artykułu:
2020-03-11 15:09:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, Aktualizacja podst. prawnych
2019-11-29 09:39:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v.12 Poprawki
2019-11-29 09:35:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Dzikowicz Marcin, v.11 Aktualizacja informacji
2017-09-20 10:27:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-10-11 14:31:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.1
2016-04-28 17:10:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Aktualizacja podstaw prawnych
2016-04-20 16:56:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta odnośników
2016-03-03 14:03:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Aktualizacja podstaw prawnych
2015-03-31 14:08:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, Korekta nagłówka
2014-11-21 21:01:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Myszkiewicz Michał, v.4
2014-11-19 14:28:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hrebeniuk Krzysztof, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.